Afbestillingsregler

Forholdene nedenfor vil også fremgå af det aftalte selskabsarrangement – det være sig selskaber som konfirmation, bryllup, fødselsdag mv. eller arrangementer i virksomheds regi.

 

Aftale

 • For alle typer af selskabsarrangementer afholdes der et indledende selskabsmøde. Herefter udarbejdes der en skriftlig aftale med oplysninger om dato, tidsramme for arrangementet, aftalt menu, antal kuverter, afviklingsplan for arrangementet mv. Umiddelbart efter udarbejdelse af aftale fremsendes denne på mail, medmindre andet aftales.
 • Der opkræves et depositum på 2.500 kr. ved forhåndsreservation. Dette beløb fratrækkes den endelige afregning.

Selskabsarrangementet

 • Ønsker til ændring af menu skal være os i hænde senest 4 uger før, at selskabsarrangementet skal finde sted.
 • I kuvertprisen indgår menu, lokaleleje, betjening, opdækning samt rengøring før og efter.
 • Stofservietter, stofduge samt blomsterdekorationer kan tilkøbes.
 • Endeligt antal kuverter skal oplyses på mail senest 7 dage før, at selskabsarrangementet skal afholdes
 • I dagtimerne skal der reserveres minimum 40 kuverter for at få rådighed over hele lokalet (indendørs) i restauranten.
 • Ønskes forlængelse af selskabsarrangementet, udover det tidsrum der er aftalt på forhånd, vil der for hver påbegyndt time blive faktureret et ekstra beløb. Dette beløb vil afhænge af selskabsarrangementets indhold/pakke.

Bekræftelse & betaling

 • Endelig bekræftelse og reservation af selskabsarrangement ske på mail senest 2 uger efter modtagelse af skriftlig aftale. I denne vil totalprisen for selskabsarrangementet fremgå.
 • Ved underskrift af aftalte selskabsarrangement indbetales 25% af totalbeløbet til Piil & Cos bankkonto.
 • En måned inden selskabsarrangementet afholdes, fremsendes en faktura på yderligere 25% af totalbeløbet, således at der nu er indbetalt 50% af totalbeløbet.
 • De resterende 50% af totalbeløbet betales på dagen, hvor selskabsarrangementet afholdes.

Afbestilling

 • Afbestilling af selskabsarrangement skal ske skriftligt, og senest 4 uger inden den dag, hvor selskabsarrangementet skulle være afholdt. Ved rettidig afbestilling vil de indbetalte 25% af totalbeløbet blive refunderet.
 • Afbestilling af antal kuverter skal ske skriftligt, og senest 24 timer før selskabsarrangementets afvikling. Sker der en reducering af antal kuverter senere end 24 timer, vil disse blive faktureret 100%.

Diverse

 • Skulle der mod forventning være forhold, som gæsten ikke mener lever op til aftalte, skal dette meddeles Piil & Co skriftligt senest 7 dage efter afholdelse af selskabsarrangementet.